Laadulliset aineistot ja analyysit 05.03.2013-06.03.2013

Kurssikuvaus: Kurssi lähtee liikkeelle osallistujien omien väitöskirjojen tutkimusongelmista ja metodologisista lähestymistavoista. Päätavoitteena on edesauttaa osallistujien keräämien laadullisten aineistojen käsittelyä erilaisin laadullisin lähestymistavoin ja analyysimenetelmin.

Pidempi kurssikuvaus:

Muuta:

Kurssin yhteyshenkilö: Elisa Akola

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kurssin aikataulu: 05.03.2013-06.03.2013

Paikka: Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Kurssin laajuus opintopisteinä: 6

Kurssin tavoitteet: Tavoitteena on edistää opiskelijoiden valmiuksia löytää ja käyttää omaan tutkimukseensa sopivia laadullisia lähestymistapoja, analysoida monimuotoisia laadullisia aineistoja, tehdä tulkintoja, tarkentaa tutkimuskysymyksiään tutkimusprosessin aikana ja muodostaa perusteltuja johtopäätöksiä. Kurssi tukee väitöskirjan metodiosion työstämistä ja tehtyjen analyysien avulla saatujen tulosten vaiheittaista raportointia.

Kurssin suorittaminen: Kurssia ohjaa kaksi opettajaa. Tämä mahdollistaa työpajatyyppisen työskentelyn. Kurssi etenee opiskelijalähtöisesti huomioiden kunkin osallistujan väitöskirjatyön lähtökohdat, aineistot, metodologian ja työvaiheen. Kurssilla käydään keskustellen ja kommentoiden läpi jokaisen osallistujan omaa väitöskirjatutkimusta. Kurssilla vaadittavat suoritukset:

Vaadittavat suoritukset:
1) Osallistujat tekevät ja raportoivat omaan tutkimukseensa ja valitsemaansa metodologiaan liittyvän aineiston analyysiharjoituksen ennen kurssin alkua.
2) Harjoitusta varten kukin osallistuja lukee omaan tutkimukseensa liittyvää ja erikseen tarkennettavaa metodikirjallisuutta.
3) Kukin osallistuja analysoi ja kirjoittaa palautteen etukäteen toisen opiskelijan tekemään harjoitukseen.
4) Kukin osallistuja lukee kaikkien muiden opiskelijoiden lähettämän ennakkomateriaalin, ennakkotehtävät ja palautteet ennen kurssin alkamista.

Kurssikirjallisuus:
1. Päivi Eriksson & Anne Kovalainen (2008) Qualitative Methods in Business Research, Sage.
2. Muu ohjaajien ilmoittama materiaali.

Hakuaika 1.12.2012–6.1.2013

HAKEMUS LAADULLISET AINEISTOT JA ANALYYSIT -KURSSILLE

Täytä lomake ja palauta se kurssikoordinaattorille ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

Nimi:

Tutkinto:

Osoite:

Puh:

Faksi:

Sähköposti:

Yliopisto, tiedekunta ja laitos:

Pääaine:

Virallisesti hyväksytty jatko-opiskelijaksi (milloin, mihin?):

Oletko jäsen tutkijakoulussa, missä?

Suoritetut metodologiakurssit:

Tutkimusala:

Väitöskirjan aihe tai työotsikko:

Tutkimuksen metodologinen lähestymistapa:

Väitöskirjan vaihe (onko omaa empiiristä aineistoa, onko sitä analysoitu ja jos on, miten):

Tiivistelmä väitöskirjan tavoitteista, kysymyksenasettelusta ja toteuttamistavasta (noin 500 sanaa):

Omat tavoitteet kurssille osallistumiselle:

Kurssin arviointi: Kurssi koostuu etukäteen luettavasta materiaalista ja ennakkotehtävistä, itse kurssista sekä sen jälkeen suoritettavasta, omaan väitöskirjaan liittyvästä itsenäisestä työstä. Kurssista annetaan arvosana kirjallisten tehtävien perusteella asteikolla 1–5 (välttävät, tyydyttävät, hyvät, kiitettävät ja erinomaiset tiedot).

Kohderyhmä: KATAJAN jäsenyliopistojen jatko-opiskelijat pääaineesta riippumatta. Kurssi on ensisijassa tarkoitettu jatko-opiskelijoille, jotka voivat tuoda mukanaan kurssille oman tutkimuksensa ongelmanasettelun sekä erityisesti omaa laadullista aineistoa yhdessä käsiteltäväksi.

Kurssin pääluennoitsijana toimii: prof. Päivi Eriksson, Itä-Suomen yliopisto

Muut luennoitsijat: akatemiaprof. Anne Kovalainen, Turun yliopisto